Saturday, 7 January 2017

video document (in Slovene): Konjska moč, pogovor z ustvarjalci ob razstavi: četrtek, 5. 1. 2017, ob 19. uri v Galeriji Kapelica / presentation of the artproject Horsepower - conversation with the creators of the exhibition

Zoran Srdić Janežič, Otto Urpelainen: Konjska moč, pogovor z ustvarjalci ob razstavi: četrtek, 5. 1. 2017, ob 19. uri v Galeriji Kapelica

Predstavitev projekta in pogovor o robotiki in umetnosti z živimi organizmi
V četrtek, 5. 1. 2017, ob 19. uri v Galeriji Kapelica na Kersnikovi 4 v Ljubljani


V prvem tednu novega leta si bomo še enkrat ogledali robotskega konja, ki se na trenutni stopnji razvoja premika, ko zazna obiskovalca v galeriji. Moč, ki jo proizvajajo bakterije v razkrajajočem konjskem mesu, sproža dovajanje električne energije, potrebne za gibanje.

Nekaj o konstrukciji hodečih robotov - kvadropodov; o tveganem podvigu pridobivanja energije iz razpadajočega mesa; zgodbo o občudovanju nežno elegantnih večnožnih gibanj na veter (in kako se ta konča); o izzivih skoraj nemogočih ali neskončnih umetniških projektov za biotehnologe in programerje; ter nikakor ne nazadnje o smislu umetnosti, ki vključuje žive organizme - vam bodo pripovedovali avtor Zoran Srdić Janežič, biotehnologa Sara Zupanc in Benjamin Drakslar, Martin Podlogar, ki je opravil del programiranja ter umetniški vodja Kapelice Jurij Krpan. Pogovor bo spretno zvozila kuratorka Ida Hirsenfelder. Vabljeni k navkrižnemu preizpraševanju in ogledu razstave. Več

Zasnova, razvoj konstrukcije in bioreaktorjev: Zoran Srdić Janežič / Zasnova in programiranje: Otto Urpelainen / Programiranje: Martin Podlogar / Pomoč pri razvoju bioreaktorjev: Sara Zupanc, Benjamin Drakslar / Svetovanje pri bioreaktorjih: Kristian Tkalec / Pomoč pri izdelavi robota: Polona Černe, Žiga Lebar, Janez Pečarič / Besedilo: Ida Hiršenfelder / 3D vizualizacija in renderiranje: Urša Vidic / Foto: Sunčan Stone / Kovinska konstrukcija: Uroš Mehle / Izdelava steklenih posod: Zvonko Drobnič

Produkcija: Zavod Gulag / Koprodukcija: Galerija Kapelica, Lutkovno gledališče Ljubljana / Podpora: Mestna občina Ljubljana – Oddelek za kulturo, Ministrstvo za kulturo RS

____________________________________________________________________________

Zoran Srdić Janežič Otto Urpelainen: presentation of the artproject Horsepower - conversation with the creators of the exhibition on Thursday, 5. 1. 2017, at 19 am in the Kapelica Gallery


In the first week of the new year, we will once again see a robotic horse, which at the current stage of development is moving when it detects a visitor in the gallery. The power produced by the microbial fuel cells from the decaying horse meat raises the supply of electrical energy necessary for movement.

Something about the structure of walking robots - quadropods; the Risk venture extracting energy from decaying meat; the story of admiration gently elegant večnožnih movements in the wind (and how it ends); on the challenges virtually impossible or endless art projects for biotechnology and programmers; and last but not least about the meaning of art, which includes living organisms - you will be told the author Zoran Srdić Janežič biotechnology Sara Zupanc and Benjamin Drakslar Martin Podlogar, which carried out part of the programming and artistic director of the chapels Jurij Krpan. The discussion will be skillfully vehicles curator Ida Hiršenfelder. Take a tour of cross-questioning and exhibitions. more

Design, development construction and bioreactors: Zoran Srdić Janežič / Design and Programming: Otto Urpelainen / Programming: Martin Podlogar / Help in the development of bioreactors: Sara Zupanc, Benjamin Drakslar / Counselling bioreactors: Kristian Tkalec / Help in the manufacture of robots: Polona Cerne, Žiga Lebar, Janez Pečarič / Text: Ida Hiršenfelder / 3D visualization and rendering: Ursa Vidic / Photo: Sunčan Stone / Metal construction: Uros Mehle / Manufacture of glass containers: Zvonko Drobnič

Produced by: Institute of Gulag / Co-production: Kapelica Gallery, Ljubljana Puppet Theatre / Support: Municipality of Ljubljana - Department of Culture, Ministry of Culture

No comments:

Post a Comment